Warunki użytkowania

 

PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE ZASADÓW I WARUNKÓW KORZYSTANIA. ANVĘNDA („ANVĘNDA”) prowadzi tę witrynę internetową jako usługę dla naszych klientów, a korzystając z naszej witryny, zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków użytkowania i być nimi związany. Zapoznaj się dokładnie z poniższymi warunkami i sprawdzaj je okresowo pod kątem zmian. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie powinieneś przeglądać informacji ani uzyskiwać towarów, usług lub produktów z tej witryny. 

WARUNKI KORZYSTANIA Z UMOWY

 1. Akceptacja umowy. Wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszych Warunkach korzystania z Umowy („Umowa”) w odniesieniu do naszej witryny („Witryna”). Niniejsza Umowa stanowi całość i jedyną umowę między nami a Tobą i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do Witryny, treści, produktów lub usług dostarczanych przez Witrynę lub za jej pośrednictwem oraz przedmiotu ta umowa. Niniejsza Umowa może być przez nas zmieniana w dowolnym czasie i od czasu do czasu bez specjalnego powiadomienia. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana w Witrynie i przed skorzystaniem z Witryny należy zapoznać się z niniejszą Umową.
 2. Prawo autorskie. Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa i inne kwestie związane z Witryną są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym między innymi prawami własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Ciebie takich spraw lub jakiejkolwiek części Witryny, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji 4, jest surowo zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakichkolwiek treści, dokumentów lub innych materiałów przeglądanych w Witrynie. Umieszczenie informacji lub materiałów w Witrynie nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i materiałów.
 3. Oszustwo. Zakładając konto, potwierdzasz, że informacje podane w tym formularzu są prawdziwe i zgadzasz się na przestrzeganie Regulaminu korzystania z tej strony. Pamiętaj, że Twoje konto może zostać anulowane bez uprzedzenia, jeśli zostanie ustalone, że podano fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, doszło do naruszenia Warunków korzystania z usługi lub inne nadużycia określone przez ANVĘNDA według własnego uznania.
 4. Ograniczone prawo do użytkowania. Przeglądanie, drukowanie lub pobieranie jakichkolwiek treści, grafik, formularzy lub dokumentów z Witryny zapewnia tylko ograniczoną, niewyłączną licencję do użytku wyłącznie przez Ciebie na własny użytek osobisty, a nie w celu ponownej publikacji, dystrybucji, cesji, udzielania podlicencji, sprzedaży, przygotowania utworów pochodnych lub innego wykorzystania. Żadna część jakiejkolwiek treści, formy lub dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani włączana do jakiegokolwiek systemu odzyskiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego, do innych celów niż do użytku osobistego (ale nie w celu odsprzedaży lub ponownej dystrybucji).
  1. Edycja, usuwanie i modyfikacja. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do edytowania lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się w Witrynie, w tym niniejszej Umowy, bez dalszego powiadamiania użytkowników Witryny.
  2. Niezbywalne. Twoje prawo do korzystania z Witryny nie podlega przeniesieniu. Jakiekolwiek hasło lub prawo, które otrzymałeś w celu uzyskania informacji lub dokumentów, jest niezbywalne i może być używane tylko przez Ciebie.
  3. Wykorzystanie informacji. Zastrzegamy sobie prawo i upoważniasz nas do wykorzystywania i przypisywania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny przez Ciebie oraz wszelkich informacji dostarczonych przez Ciebie w jakikolwiek sposób zgodny z naszą Polityką prywatności, w tym między innymi z warunkami programu marketingu wiadomości SMS na telefon komórkowy https://help.getfirepush.com/en/articles/3103817-sms-mobile-message-marketing-program-terms-and-conditions
 1. Polityka prywatności. Nasza Polityka prywatności, która może się od czasu do czasu zmieniać, jest częścią niniejszej Umowy.
 2. Płatności. Oświadczasz i gwarantujesz, że jeśli kupujesz od nas coś, (i) wszelkie podane przez Ciebie informacje o karcie kredytowej są prawdziwe, poprawne i kompletne, (i) opłaty poniesione przez Ciebie będą honorowane przez firmę obsługującą Twoją kartę kredytową, oraz (iii) Ty zapłaci naliczone opłaty według opublikowanych cen, w tym wszelkie opłaty za wysyłkę i obowiązujące podatki. Nie akceptujemy odsprzedawców ani sprzedaży i nie stosujemy zaświadczeń o zwolnieniu z podatku w przypadku sprzedaży online.
 3. Łącza do innych witryn internetowych. Witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność lub opinie wyrażane w takich witrynach internetowych, a takie witryny internetowe nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności lub kompletności. Włączenie jakiejkolwiek połączonej witryny internetowej do naszej Witryny nie oznacza zatwierdzenia ani poparcia przez nas tej witryny internetowej. Jeśli zdecydujesz się opuścić naszą Witrynę i uzyskać dostęp do tych witryn osób trzecich, robisz to na własne ryzyko.
 4. Zgłoszenia. Wszystkie sugestie, pomysły, uwagi, koncepcje, recenzje produktów i inne informacje, które możesz nam od czasu do czasu przesyłać (łącznie „Zgłoszenia”) będą uważane za i pozostaną naszą wyłączną własnością i nie będą podlegać żadnemu zobowiązaniu do zachowania poufności nasza część. Nie ograniczając powyższego, uznaje się, że jesteśmy właścicielami wszystkich znanych i odtąd istniejących praw wszelkiego rodzaju i natury w odniesieniu do Zgłoszeń i jesteśmy uprawnieni do nieograniczonego korzystania z Zgłoszeń w dowolnym celu, bez wynagrodzenia dla dostawcy Materiałów.
 5. Polityka zwrotów. Nasza polityka zwrotów jest częścią tej umowy.
 6. Zweryfikuj adres członków. ANVĘNDA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Członkiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zweryfikowania dokładności informacji o koncie (w tym poprawnej nazwy i adresu Członka), które są potrzebne do przekazania Członkowi informacji, których zażądał od ANVĘNDA.
 7. Zmiana / odrzucenie zamówienia. ANVĘNDA zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub modyfikacji zamówienia, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone i/lub karta kredytowa została obciążona. Możesz zostać powiadomiony o wszelkich odrzuceniach lub zmianach w swoim zamówieniu na adres e-mail podany przy kasie. Jeśli Twoja karta kredytowa została już obciążona, a jakakolwiek część Twojego zamówienia zostanie odrzucona, przyznamy kredyt na Twoje konto karty kredytowej na odrzuconą kwotę.